MENU

Mr. Hollywood - Joji 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

Mr. Hollywood, won't you come back soon?
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon?
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon? (Ayy, ayy)
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon? (Ayy, ayy) She said


Mr. Hollywood - Joji 「Lyrics」

Mr. Hollywood, won't you come back soon?
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon?
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon? (Ayy, ayy)
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon? (Ayy, ayy) She said

[Verse 1]
Ooh, I just wanna lay right by your side
We don't gotta love each other right
We just gotta make it through the night
You don't gotta say
You're not into me no more
When we pass out on the floor
See the sun rise through the door
By the way you move, I know you want me to
Tell you all the rules, I know I'm searching too
Give me all your clues and things to guide me through
The end of the world, the end of thе world
Don't blow out the fuse when darknеss comes to light
So much I could do to make you come to life
Fingers coming loose, I see there's no more time
Don't tell me I'm gone, don't tell me I'm gone
[Chorus]
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon? (Ayy, ayy)
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon? (Ayy, ayy)


She said

[Verse 2]
Ooh, I just wanna lay right by your side
We don't gotta love each other right
We just gotta make it through the night
You don't gotta say
You're not into me no more
When we pass out on the floor
See the sun rise through the door
By the way you move, I know you want me to
Tell you all the rules, I know I'm searching too
Give me all your clues and things to guide me through
The end of the world, the end of the world


Mr. Hollywood - Joji 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Mr Hollywood, ay hindi ka bumalik sa lalong madaling panahon?
Sabi niya, Mr. Hollywood, ay hindi ka bumalik sa lalong madaling panahon?
Sabi niya, Mr. Hollywood, ay hindi ka bumalik sa lalong madaling panahon? (Ayy, ayy)
Sabi niya, Mr. Hollywood, ay hindi ka bumalik sa lalong madaling panahon? (Ayy, ayy) She said

[Verse 1]
Ooh, ako makatarungan magkulang sa lay karapatan sa tabi mo
Hindi namin Gotta pag-ibig sa isa't isa right
Kami lamang gotta gawin itong sa pamamagitan ng gabi
Hindi mo gotta sabihin


ikaw ay hindi sa akin walang higit pa
Kapag pumasa namin out sa sahig
Tingnan ang sun pagtaas sa pamamagitan ng pinto
Sa pamamagitan ng ang paraan ilipat mo, alam ko gusto mo ako
Sabihin sa iyo ang lahat ng mga patakaran, alam ko ako na naghahanap masyadong
Bigyan mo ako ng lahat ng iyong mga pahiwatig at mga bagay upang gabayan sa akin sa pamamagitan
Ang katapusan ng mundo, ang katapusan ng ang mundo
Huwag pumutok ang fuse kapag darknеss pagdating sa liwanag
So magkano ang maaari kong gawin upang gumawa ng dumating ka sa buhay
Daliri darating na maluwag, nakikita ko walang mas maraming oras
Huwag sabihin sa akin ako wala na, huwag sabihin sa akin ako ay wala na
[Koro]
Sabi niya, Mr. Hollywood, ay hindi ka bumalik sa lalong madaling panahon? (Ayy, ayy)
Sabi niya, Mr. Hollywood, ay hindi ka bumalik sa lalong madaling panahon? (Ayy, ayy)
Sabi niya

[Verse 2]
Ooh, ako makatarungan magkulang sa lay karapatan sa tabi mo
Hindi namin Gotta pag-ibig sa isa't isa right
Kami lamang gotta gawin itong sa pamamagitan ng gabi
Hindi mo gotta sabihin
ikaw ay hindi sa akin walang higit pa
Kapag pumasa namin out sa sahig
Tingnan ang sun pagtaas sa pamamagitan ng pinto
Sa pamamagitan ng ang paraan ilipat mo, alam ko gusto mo ako


Sabihin sa iyo ang lahat ng mga patakaran, alam ko ako na naghahanap masyadong
Bigyan mo ako ng lahat ng iyong mga pahiwatig at mga bagay upang gabayan sa akin sa pamamagitan
Ang katapusan ng mundo, ang katapusan ng mundo