MENU

Mr. Hollywood - Joji 「Sangtekster」 - Oversettelse til Norsk

Mr. Hollywood, won't you come back soon?
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon?
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon? (Ayy, ayy)
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon? (Ayy, ayy) She said


Mr. Hollywood - Joji 「Sangtekster」

Mr. Hollywood, won't you come back soon?
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon?
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon? (Ayy, ayy)
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon? (Ayy, ayy) She said

[Verse 1]
Ooh, I just wanna lay right by your side
We don't gotta love each other right
We just gotta make it through the night
You don't gotta say
You're not into me no more
When we pass out on the floor
See the sun rise through the door
By the way you move, I know you want me to
Tell you all the rules, I know I'm searching too
Give me all your clues and things to guide me through
The end of the world, the end of thе world
Don't blow out the fuse when darknеss comes to light
So much I could do to make you come to life
Fingers coming loose, I see there's no more time
Don't tell me I'm gone, don't tell me I'm gone
[Chorus]
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon? (Ayy, ayy)
She said, Mr. Hollywood, won't you come back soon? (Ayy, ayy)


She said

[Verse 2]
Ooh, I just wanna lay right by your side
We don't gotta love each other right
We just gotta make it through the night
You don't gotta say
You're not into me no more
When we pass out on the floor
See the sun rise through the door
By the way you move, I know you want me to
Tell you all the rules, I know I'm searching too
Give me all your clues and things to guide me through
The end of the world, the end of the world


Mr. Hollywood - Joji 「Sangtekster」 - Oversettelse til Norsk


Mr. Hollywood, vil ikke du komme tilbake snart?
Hun sa Mr. Hollywood, vil ikke du komme tilbake snart?
Hun sa Mr. Hollywood, vil ikke du komme tilbake snart? (Ayy, ayy)
Hun sa Mr. Hollywood, vil ikke du komme tilbake snart? (Ayy, ayy) Hun sa

[Vers 1]
Ooh, jeg vil bare legge rett ved din side
Vi har ikke Gotta love hverandre riktig
Vi må bare gjøre det gjennom natten
Du trenger ikke må si


Du er ikke i meg lenger
Når vi passerer ut på gulvet
Se solen stige opp gjennom døren
Forresten du beveger deg, jeg vet du vil ha meg til
Fortelle deg alle reglene, jeg vet jeg søker også
Gi meg alle dine spor og ting å veilede meg gjennom
Slutten av verden, slutten av hele verden
Ikke blås ut sikringen når darknеss kommer frem i lyset
Så mye jeg kunne gjøre for å få deg til å komme til liv
Fingers kommer løs, ser jeg det ikke mer tid
Ikke fortell meg at jeg er borte, ikke fortell meg at jeg er borte
[Kor]
Hun sa Mr. Hollywood, vil ikke du komme tilbake snart? (Ayy, ayy)
Hun sa Mr. Hollywood, vil ikke du komme tilbake snart? (Ayy, ayy)
Hun sa

[Vers 2]
Ooh, jeg vil bare legge rett ved din side
Vi har ikke Gotta love hverandre riktig
Vi må bare gjøre det gjennom natten
Du trenger ikke må si
Du er ikke i meg lenger
Når vi passerer ut på gulvet
Se solen stige opp gjennom døren
Forresten du beveger deg, jeg vet du vil ha meg til


Fortelle deg alle reglene, jeg vet jeg søker også
Gi meg alle dine spor og ting å veilede meg gjennom
Slutten av verden, slutten av verden