MENU

GOLDWING - Billie Eilish 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

I hate everyone except you
You would never leave me
Baby Goldwing, on the run
I've carved your name


GOLDWING - Billie Eilish 「Tekst」

I hate everyone except you
You would never leave me
Baby Goldwing, on the run
I've carved your name
Baptize everything after you
So you're always with me
Baby Goldwing, fuck the world
Baby Goldwing, fuck the world

You know, I abandon you
But you have not been my girlfriend even in a dream
I pour-out delirium in a dust-heap
But delirium can’t fall in a depth
It comes to me again’n’again
With words are drown like a pink on a black
It is traced like by a tap:
“Mike Tyson will be beaten in a fact”

You are like the Treasure of Goldwing
I reply the phone “Yes?” or “Hello”
You throw in my face a word like “No”
But mobile can’t spitting. So
No, friendship, as for me, is better
Than any sympathy, un-mutual love


For what must I take soap scraps
And cover it on my fate beads?
Here is my branch with a dove
I come with peaceful resolve -
It brings our mad love


GOLDWING - Billie Eilish 「Tekst」 - Përkthimi në shqip


Unë e urrej të gjithë përveç teje
Ju kurrë nuk do të më lënë
Foshnja Goldwing, në arrati
Unë e kam gdhendur emrin tuaj
Pagëzoj çdo gjë pas teje
Pra, ju jeni gjithmonë me mua
Foshnja Goldwing, qij bota
Foshnja Goldwing, qij bota

Ju e dini, unë të braktis
Por ju nuk keni qenë e dashura ime edhe në ëndërr
I hedh-out jerm në një pluhur-grumbull
Por jerm nuk mund të bien në një thellësi
Ajo vjen tek unë again'n'again
Me fjalë janë të mbyten si një trëndafili në një zi
Ajo është gjurmuar si nga një trokitje e lehtë:
"Mike Tyson do të rrahur në një fakt"

Ju jeni si thesar të Goldwing


I përgjigjeni në telefon "Po?" ose "Hello"
Ju hedhin në fytyrë një fjalë si "jo"
Por a mund Mobile nuk pështyrë. Kështu që
Jo, miqësia, si për mua, është më e mirë
Se çdo simpati, UN-reciproke dashuri
Për çfarë duhet të marr mbetje sapun
Dhe të mbulojë atë në rruaza mia fati?
Këtu është dega e mia me një pëllumb
I ardhur me vendosmëri të qetë -
Ajo sjell dashurinë tonë çmendur