MENU

Choker - ​twenty one pilots 「TEXT」 - Český překlad by Sanderlei

I don't bother anyone
Nervous when I stand
Chokin' on the circumstance
Only smokin' secondhand (Mm-mm)


Choker - ​twenty one pilots 「TEXT」

I don't bother anyone
Nervous when I stand
Chokin' on the circumstance
Only smokin' secondhand (Mm-mm)
Cut us open, spread us out (Mm-mm)
Dry us in the sand (Mm-mm)
Lay the fibers side by side (Mm-mm)
And you'll begin to understand (Mm-mm)

[Chorus]
I know it's over
I was born a choker
Nobody's comin' for me
Comin' for me

[Post-Chorus]
Mm-mm (I know it's over)
Mm-mm, mm-mm, mm-mm

[Verse 2]
I don't bother anyone
Never make demands
Chokin' on the circumstance
Self-sabotage is a sweet romance (Mm-mm)


Seems like all I'm worth is what I'm able to withstand (Mm-mm)
Sooner I can realize that pain is just a middleman

[Chorus]
I know it's over
I was born a choker
Nobody's comin' for me

[Bridge]
I see no volunteers to cosign on my fears
I'll sign on the line
Alone, you're gonna change my circumstance
I know I need to move right now

[Chorus]
Cause I know it's over
I was born a choker
Nobody's comin' for me (Only smokin' secondhand)
I know it's over
I was born a choker
Nobody's comin' for me
Comin' for me

[Verse 3]
Like a little splinter buried in your skin


Someone else can carve it out but when you've got the pin
It hurts a little less and you can even push it further in
When your body's screamin' out, trust your mind's listenin'
Like a silhouette that you can barely see
As a shadow cast upon the ground where you'll eventually
Lay forever, but the day goes on, the sun moves behind you
You get taller, bolder, stronger and the rearview only blinds you

[Outro]
Mm-mm, mm-mm, mm-mm


Choker - ​twenty one pilots 「TEXT」 - Český překlad by Sanderlei


Nikoho neotravuji
Nervózní když stojím
Dusím se okolnostmi
Pouze kouřím pasivně (Mm-mm)
Rozřízni nás, vylož nás (Mm-mm)
Vysuš nás v písku (Mm-mm)
Polož vlákna vedle sebe (Mm-mm)
A pak začneš chápat (Mm-mm)

[Chorus]
Vím, že je konec
Narodil jsem se přidušený
Nikdo pro mě nepřichází
Pro mě nepřichází[Post-Chorus]
Mm-mm (Vím, že je konec)
Mm-mm, mm-mm, mm-mm

[Verse 2]
Nikoho neotravuji
Nikdy nepožaduji
Dusím se okolnostmi
Sabotáž sebe sama je sladká romance (Mm-mm)
Vypadá to, že vše, čeho jsem hoden je to, čemu jsem schopen odolat (Mm-mm)
Dříve si uvědomím, že bolest je jenom prostředník

[Chorus]
Vím, že je konec
Narodil jsem se přidušený
Nikdo pro mě nepřichází

[Bridge]
Nevidím žádné dobrovolníky, kteří by se chtěli podílet na mých obavách
Podepíšu na čáře
Sám, změníš moje okolnosti
Vím, že se teď musím pohnout

[Chorus]


Protože vím, že je konec
Narodil jsem se přidušený
Nikdo pro mě nepřichází (pouze kouřím pasivně)
Vím, že je konec
Narodil jsem se přidušený
Nikdo pro mě nepřichází
Pro mě nepřichází

[Verse 3]
Jako malá tříska zabořená ve tvé kůži
Někdo jiný ji může vyndat ven ale když ty máš jehlu
Bolí to trochu míň a můžeš jí i posunout dovnitř
Když tvoje tělo křičí, věz, že tvoje mysl poslouchá
Jako silueta, kterou sotva vidíš
Jako stín vržený na zem kde nakonec budeš
Ležet navždy, ale den pokračuje dál, slunce se posune za tebe
Budeš vyšší, výraznější, silnější a pohled zpátky tě jen oslepí

[Outro]
Mm-mm, mm-mm, mm-mm