MENU

The End of the World - Billie Eilish 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie

Breathe the air again, it's a beautiful day
I wish this moment would stay with the Earth
Some primal paradise
But there you go again, saying everything ends


The End of the World - Billie Eilish 「Tekst」

Breathe the air again, it's a beautiful day
I wish this moment would stay with the Earth
Some primal paradise
But there you go again, saying everything ends
Saying you can't depend on anything, or anyone

[Chorus]
If the end of the world was near
Where would you choose to be?
If there was five more minutes of air
Would you panic and hide
Or run for your life
Or stand here and spend it with me
If we had five more minutes
Would I, could I, make you happy?

[Verse 2]
And we would live again
In the simplest of ways
Living day after day
Like some primal animals
We would love again
Under glorious suns
With the freedom that comes with the truth[Chorus]
If the end of the world was near
Where would you choose to be?
If there was five more minutes of air
Would you panic and hide?
Or run for your life?
Or stand here and spend it with me?
If we had five more minutes
Would I, could I, make you happy?

[Bridge]
So it finally came to pass
I saw the end of the world
Saw the madness unfold like
Some primal burial
And I looked back upon
Armageddon
And the moment of truth
Between you and me

[Outro]
If we had five more minutes of air to breathe
And we cried all through it
But you spent them with me


On our last few drags of air we agree
I was and you were happy


The End of the World - Billie Eilish 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie


Znowu oddychać powietrzem, to jest piękny dzień
Życzę ten moment zatrzymam się z Ziemią
Niektóre pierwotny raj
Ale tam ponownie, mówiąc końców wszystko
Mówiąc, że nie może zależeć od niczego, ani nikogo

[Chór]
Jeśli koniec świata był blisko
Gdzie byś wybrał być?
Jeśli nie było jeszcze pięć minut powietrza
Czy panikę i ukryj
Lub uruchomić na swoim życiu
Lub stanąć tutaj i spędzić go ze mną
Gdybyśmy mieli jeszcze pięć minut
Chciałbym, mogłem sprawiają, że jesteś szczęśliwy?

[Wiersz 2]
A my znowu żyć
W najprostszych sposobów
Living dzień po dniu
Podobnie jak w przypadku pierwotnych zwierząt
Chcielibyśmy jeszcze raz


Pod wspaniałych słońc
Ze swobodą, która pochodzi z prawdą

[Chór]
Jeśli koniec świata był blisko
Gdzie byś wybrał być?
Jeśli nie było jeszcze pięć minut powietrza
Czy panika i ukryć?
Lub uruchomić na swoim życiu?
Lub stanąć tutaj i spędzić go ze mną?
Gdybyśmy mieli jeszcze pięć minut
Chciałbym, mogłem sprawiają, że jesteś szczęśliwy?

[Most]
Więc w końcu stało się
Widziałem koniec świata
Ten Rozłóż jak szaleństwo
Niektóre Primal pochówku
I spojrzał na
Armageddon
I chwila prawdy
Między Tobą a mną

[Zakończenie]
Gdybyśmy mieli jeszcze pięć minut powietrza do oddychania


I wszyscy płakaliśmy przez nią
Ale spędził je ze mną
Na naszych ostatnich kilku włóki powietrza zgadzamy
Byłem i byli zadowoleni