MENU

Ay Balam - Mehriban 「TikTok」

Kor olmuşam yollarında ay balam ölüm sənin qollarında ay balam.
kor olmuşam yollarında ay balam ölüm sənin qollarında ay balam
Qaçma məndən bu qədər aralı, mən sənə aşiqəm qəlbi yaralı ,
Çalış olma mənə qarşı biganə


Ay Balam 「TikTok」 - Mehriban

Kor olmuşam yollarında ay balam ölüm sənin qollarında ay balam.
kor olmuşam yollarında ay balam ölüm sənin qollarında ay balam
Qaçma məndən bu qədər aralı, mən sənə aşiqəm qəlbi yaralı ,
Çalış olma mənə qarşı biganə
bu eşq etdi məni dəli divanə
Mən sevən insan mənim olmalıdır, bir ömür mənlə qalmalıdı

Leyli kimi sevirəm yar sən,
Dostlarımda hər gün qınayır məni,
Deyirlərki itirərsən başını, at ürəyindən bu sevgi daşını,

Mən sevən insan mənim olmalıdı, bir ömür mənlə qalmalıdı.
Kor olmuşam yollarında ay balam, ölüm sənin qollarında ay balam,Mən sevən insan mənim olmalıdır, bir ömür mənlə qalmalıdır
Korolmuşam yollarında ay balam ,ölüm sənin qollarında ay balam
Kor olmuşam yollarında ay balam ,ölüm sənin qollarında ay balam