MENU (4)

Arthur Nery - Pagsamo - English Translation by Sanderlei (Song Lyrics)

Kung bibitaw nang mahinahon
Ako ba'y lulubayan ng ating
Mga kahapon na 'di na kayang
Ayusin ng lambing


Pagsamo (Song Lyrics) - Arthur Nery

Kung bibitaw nang mahinahon
Ako ba'y lulubayan ng ating
Mga kahapon na 'di na kayang
Ayusin ng lambing
Mga pangako ba'y sapat na
Upang muli tayong ipagtagpo ng hinaharap

[Pre-Chorus]
Ba't pa ipapaalala 'di rin naman panghahawakan
Ba't pa ipipilit kung 'di naman tayo ang

[Chorus]
Para sa isa't-isa ooh


'Di ba sinta tayong dalawa lang noon
Para sa isa't-isa hohh
Ba't 'di sumang-ayon sa 'tin ang panahon

[Verse 2]
Siguro nga'y wala nang natira
Sa mga sinulat mo na para sa 'kin
Alam kong luha ang bumubura
Ngunit hayaan mo na lang

[Verse 3}
Walang saysay ang panalangin ko
Kung 'di ako ang hahanapin mo
Kahit sigaw pa ang pagsamo ko sa 'yo


Bakit 'di mo dama 'to

[Pre-Chorus]
Ba't pa ipapaalala 'di rin naman panghahawakan
Ba't pa ipipilit kung 'di naman tayo ang

{Chorus]
Para sa isa't-isa ooh
'Di ba sinta tayong dalawa lang noon
Para sa isa't-isa oh hohh
Ba't di sumang-ayon sa 'tin ang panahon

[Chorus]
Para sa isa'-isa ohh


'Di ba sinta tayong dalawa lang noon
Para sa isa't-isa oh hohh
Ba't 'di sumang-ayon sa 'tin ang panahon


Arthur Nery - Pagsamo - English Translation by Sanderlei (Song Lyrics)


If released calmly
Will ours forgive me
Yesterday I couldn't afford it anymore
Adjust with tenderness
Are promises enough
To bring us together again in the future

[Pre-Chorus]
Why should I be reminded that I can't handle it either
Why insist if we are not the[Chorus]
For each other ooh
'Didn't we just love each other then
For each other hohh
Why doesn't the weather agree with us

[Verse 2]
Maybe there is nothing left
In what you have written for me
I know tears erase
But just let it go

[Verse 3}


My prayers were in vain
If I'm not the one you're looking for
Even if I shout to plead with you
Why don't you feel it

[Pre-Chorus]
Why should I be reminded that I can't handle it either
Why insist if we are not the

{Chorus]
For each other ooh
'Didn't we just love each other then
For each other oh hohh
Why doesn't the weather agree with us[Chorus]
For one-on-one ohh
'Didn't we just love each other then
For each other oh hohh
Why doesn't the weather agree with us