MENU (11)

We Mame - Young Stunna 「Lyrics」

We we we mame, okay!
Mina mang'vela bathi ngiy'nkinga, mm
ICombo iCorrect ng'yasika, si- sika
Thel'ugologo siya ziwisa, siya ziwisa


We Mame 「Lyrics」 - Young Stunna

We we we mame, okay!
Mina mang'vela bathi ngiy'nkinga, mm
ICombo iCorrect ng'yasika, si- sika
Thel'ugologo siya ziwisa, siya ziwisa
Kuphithizela oMy sister, ah lalela

[Pre-Chorus: Young Stunna]
Mina mang'vela bathi ngiy'nkinga
ICombo iCorrect ng'yasika
Thel'ugoloko siya ziwisa
Kuphithizela oMy sister
Siphuz'ugologo noBeer, uMandisa uyang'biza
Akajame uzong'shintsha, hayi ang'funi nkinga[Chorus: Young Stunna]
Eh bathi we we we we mame we we
Eh akupholweni we we eh aziweni we we
Eh bathi we we we we mame we we
Eh akupholweni we we eh aziweni we we
Ithi we we we we mame we we
Eh akupholweni we we eh aziweni yeah
Ithi we we we we mame we we
Eh akupholweni we we eh aziweni aziwe

[Verse: Madumane]
Haibo, Ziphi izinga imali iningi iConvoy siy'emsotra
Msotra msotra msotra


Ngu'Madumane noba yini ngay'afforda, pakishan' pakishan'
Pakishan' pakishan'
Okay, nikela aboX ungabuzi why ng'dume ngoSolva solva
Solva solva
Hayi ngifun'ungibize njenge [?] phethe lomntan' umtsonga tsonga
Tsonga tsonga
Hayi khip'iColler box ayi sithi [?]
Ungang'biza uLorch ngihamba nama 10
Ngiyeke iGM Mercerdes ibambelele
Ey Unga jika unga phikelela
Ay nna ke batlela zaka, and libanyana bang'thata
Redintso saka ra fasa, ingathi ngzobiza ama [?]

[Chorus: Young Stunna]


Eh bathi we we we we mame we we
Eh akupholweni we we eh aziweni we we
Eh bathi we we we we mame we we
Eh akupholweni we we eh aziweni we we
Ithi we we we we mame we we
Eh akupholweni we we eh aziweni yeah
Ithi we we we we mame we we
Eh akupholweni we we eh aziweni aziwe

[Bridge: Young Stunna]
Mina mang'vela bathi ngiy'nkinga, mm
ICombo iCorrect ng'yasika, si- sika
Thel'ugologo siya ziwisa, siya ziwisa
Kuphithizela oMy sister, ah lalela[Pre-Chorus: Young Stunna]
Mina mang'vela bathi ngiy'nkinga
ICombo iCorrect ng'yasika
Thel'ugoloko siya ziwisa
Kuphithizela oMy sister
Siphuz'ugologo noBeer, uMandisa uyang'biza
Akajame uzong'shintsha, hayi ang'funi nkinga

[Chorus: Young Stunna]
Eh bathi we we we we mame we we
Eh akupholweni we we eh aziweni we we
Eh bathi we we we we mame we we
Eh akupholweni we we eh aziweni we we


Ithi we we we we mame we we
Eh akupholweni we we eh aziweni yeah
Ithi we we we we mame we we
Eh akupholweni we we eh aziweni aziwe


We Mame - Young Stunna 「Lyrics」 - English Translation

We we we mame, okay!
I heard them say I was a problem, mm
Correct Combo I cut, we cut
Thel'ugologo leaves the water, leaves the water
My sister's bustle, ah listen

[Pre-Chorus: Young Stunna]
I heard them say I was a problem
Correct Combo is cut


Thel'ugoloko is falling
My sister is busy
We have a drink with Beer, Mandisa calls me
He doesn't stop to change, he doesn't want a problem

[Chorus: Young Stunna]
Eh they say we we we we mame we we
Eh not in the rest of we eh in the knowledge of we
Eh they say we we we we mame we we
Eh not in the rest of we eh in the knowledge of we
Say we we we we mame we we
Eh not the rest of we eh know yeah
Say we we we we mame we we
Eh is not the epitome of we eh known[Verse: Madumane]
Haibo, What is the level of money most Convoy siy'emsotra
Msotra msotra msotra
'Madumane' anything by afforda, pack 'pack'
Pakishan 'pakishan'
Okay, give aboX don't ask why I'm famous for Solva solva
Solva solva
Why don't you call me [?] With this baby in your hand
Tsonga tsonga
Let's take out the Coller box and say [?]
You can call me Lorch with 10
I let GM Mercerdes hold on
Oh You can turn around and persevere


I'm looking for old men, and the little ones are hard
Redintso saka ra fasa, I thought I'd call [?]

[Chorus: Young Stunna]
Eh they say we we we we mame we we
Eh not in the rest of we eh in the knowledge of we
Eh they say we we we we mame we we
Eh not in the rest of we eh in the knowledge of we
Say we we we we mame we we
Eh not the rest of we eh know yeah
Say we we we we mame we we
Eh is not the epitome of we eh known

[Bridge: Young Stunna]


I heard them say I was a problem, mm
Correct Combo I cut, we cut
Thel'ugologo leaves the water, leaves the water
My sister's bustle, ah listen

[Pre-Chorus: Young Stunna]
I heard them say I was a problem
Correct Combo is cut
Thel'ugoloko is falling
My sister is busy
We have a drink with Beer, Mandisa calls me
He doesn't stop to change, he doesn't want a problem

[Chorus: Young Stunna]


Eh they say we we we we mame we we
Eh not in the rest of we eh in the knowledge of we
Eh they say we we we we mame we we
Eh not in the rest of we eh in the knowledge of we
Say we we we we mame we we
Eh not the rest of we eh know yeah
Say we we we we mame we we
Eh is not the epitome of we eh known