MENU (6)

Capital T - Nje Nate - Translation and Lyrics (Song)

Falma 'dhe vetëm nji natë
Dhe nji natë më shumë
Shtiru sikur t'a do zemra
Sikur mes nesh nuk ka prenga


Capital T - Nje Nate (Song)

Falma 'dhe vetëm nji natë
Dhe nji natë më shumë
Shtiru sikur t'a do zemra
Sikur mes nesh nuk ka prenga
Falma, falma 'dhe vetëm nji natë më shumë
Bëje për kohët e vjetra
Nesër do me si dy emra

[Verse: Capital T]
Uh babe, babe
Kallzom ça po ndodh tash me neve
Edhe pse ti zemrën ma theve
Mos ëm le [mjegull?] mes meve


[?] ah
Ama dhe nji natë, bo-boma si dhurat'
S'e di pse [?] vetmi, veç druhna pak më s'ngat
Nesër ki me ik, mos ëm bo inat
T'lutëm mos ëm bo inat
Nuk ka lidhje pak, pak, pak, pak, pak, pak
Nihe zemrën rrak-tak, tak, tak, tak
[?], çohe dhe nji shot
Veç edhe nji natë, aj-aj-aj-aj-ah

[Pre-Chorus: Capital T]
Uh babe, babe
Kallzom ça po ndodh tash me neve
Edhe pse ti zemrën ma theve


Ama veç edhe nji natë, dhe nji natë

[Chorus: Alban Skenderaj]
Falma 'dhe vetëm nji natë
Dhe nji natë më shumë
Shtiru sikur t'a do zemra
Sikur mes nesh nuk ka prenga
Falma, falma 'dhe vetëm nji natë më shumë
Bëje për kohët e vjetra
Nesër do me si dy emra

[Verse 2: Alban Skenderaj & Capital T, Bashkë]
Falma vetëm 'dhe nji natë ti
Se pa ty, ftohtë është shtrati


Ende s'po më del inati
Se kështu e donte fati
Falma vetëm 'dhe nji natë ti
Se pa ty, ftohtë është shtrati
Ende s'po më del inati
Se kështu e donte fati

[Chorus: Alban Skenderaj]
Falma 'dhe vetëm nji natë
Dhe nji natë më shumë
Shtiru sikur t'a do zemra
Sikur mes nesh nuk ka prenga
Falma, falma 'dhe vetëm nji natë më shumë
Bëje për kohët e vjetra


Nesër do me si dy emra


Capital T - Nje Nate - Translation and Lyrics (Song)


Falma 'and only one night
And one more night
Pretend your heart loves you
As if there is no prenga between us
Falma, falma 'and just one more night
Do it for the old days
Tomorrow will be like two names

[Verse: Capital T]
Uh babe, babe
Tell me what is happening to us now
Even though you broke my heart


Do not let [fog?] Between us
[?] ah
But one night, bo-boma as gifts'
I do not know why [?] Alone, except for a little fear
Tomorrow let me go, do not be angry
Please do not be angry
There is no connection little, little, little, little, little, little
Nihe heart rrak-tak, tak, tak, tak
[?], get up and take a shot
Except one night, aj-aj-aj-aj-ah

[Pre-Chorus: Capital T]
Uh babe, babe
Tell me what is happening to us now


Even though you broke my heart
But only one night, and one night

[Chorus: Alban Skenderaj]
Falma 'and only one night
And one more night
Pretend your heart loves you
As if there is no prenga between us
Falma, falma 'and just one more night
Do it for the old days
Tomorrow will be like two names

[Verse 2: Alban Skenderaj & Capital T, Together]
Forgive me only 'and one night you


That without you, the bed is cold
I'm still not angry
That's how fate wanted him
Forgive me only 'and one night you
That without you, the bed is cold
I'm still not angry
That's how fate wanted him

[Chorus: Alban Skenderaj]
Falma 'and only one night
And one more night
Pretend your heart loves you
As if there is no prenga between us
Falma, falma 'and just one more night


Do it for the old days
Tomorrow will be like two names