MENU (9)

אלף כוכבים - תרגום ומילים - אייל גולן & עדן בן זקן 「שִׁיר」

אני שרוף על הלב הטוב שלך
הוא קצת חצוף
ומה עובר בראש שלך
אני שרופה


אלף כוכבים 「שִׁיר」 - אייל גולן & עדן בן זקן

אני שרוף על הלב הטוב שלך
הוא קצת חצוף
ומה עובר בראש שלך
אני שרופה
ואיך אתה יודע אני חצופה
אז מה התוכניות שלך

בסופש הזה אני שומע רק אותך
בסופש הזה אני שומעת רק אותך
בסופש הזה אני הולך רק איתך
בסופש הזה אני איתך אני איתך

אלף כוכבים עלייך מסתכלים


איך שאת רוקדת
אני על עננים כמה מבטים
עוד שניה נופלת

אם יש אותך אז יש הכל
ושנינו יחפים רוקדים פה על החול
אם יש אותך אז יש הכל
איך אני אוהבת
תחזיק חזק שלא ניפול

זה כמו כישוף
כל יום מחדש איתך
זרמים בגוף
אז מה אתה עושה לי מה


איתך חיים
אני מוכן לעוף איתך
חיים שלמים
אז בוא ורק תזרוק מילה

איי לאב יו איי לאב יו
איי ניד יו איי ניד יו


אלף כוכבים - תרגום ומילים - אייל גולן & עדן בן זקן 「שִׁיר」


אני נשרף בגלל ליבך הטוב
הוא קצת חצוף
ומה עובר לך בראש
אני נשרף
ואיך אתה יודע שאני חצוף
אז מה התוכניות שלךבסוף השבוע הזה אני שומע אותך רק
בסוף השבוע הזה אני שומע אותך רק
בסוף השבוע הזה אני פשוט הולך איתך
בסוף השבוע הזה אני איתך אני איתך

אלף כוכבים מסתכלים עליך
הדרך בה אתה רוקד
אני על עננים לכמה מבטים
שנייה נוספת נופלת

אם יש אתה אז יש הכל
ושנינו יחפים רוקדים כאן על החול
אם יש אתה אז יש הכל


איך אני אוהב
תחזיק מעמד חזק כדי שלא נופל

זה כמו קסם
כל יום מחדש איתך
זרמים בגוף
אז מה אתה עושה לי מה
לחיות איתך
אני מוכן לטוס איתך
לכל החיים
אז בוא ופשוט לזרוק מילה

אני אוהבת אותך אני אוהבת אותך
אני צריך אותך אני צריך אותך