MENU (7)

אלף כוכבים - אייל גולן & עדן בן זקן 「Lyrics」

אני שרוף על הלב הטוב שלך
הוא קצת חצוף
ומה עובר בראש שלך
אני שרופה


אלף כוכבים 「Lyrics」 - אייל גולן & עדן בן זקן

אני שרוף על הלב הטוב שלך
הוא קצת חצוף
ומה עובר בראש שלך
אני שרופה
ואיך אתה יודע אני חצופה
אז מה התוכניות שלך

בסופש הזה אני שומע רק אותך
בסופש הזה אני שומעת רק אותך
בסופש הזה אני הולך רק איתך
בסופש הזה אני איתך אני איתך

אלף כוכבים עלייך מסתכלים


איך שאת רוקדת
אני על עננים כמה מבטים
עוד שניה נופלת

אם יש אותך אז יש הכל
ושנינו יחפים רוקדים פה על החול
אם יש אותך אז יש הכל
איך אני אוהבת
תחזיק חזק שלא ניפול

זה כמו כישוף
כל יום מחדש איתך
זרמים בגוף
אז מה אתה עושה לי מה


איתך חיים
אני מוכן לעוף איתך
חיים שלמים
אז בוא ורק תזרוק מילה

איי לאב יו איי לאב יו
איי ניד יו איי ניד יו