MENU (3)

בארכה - תרגום ומילים - איתי לוי & עידו שוהם 「שִׁיר」

אוקי,אפשר להתחיל
נו בוא נתחיל הגענו,הערב אין אותנו כולם פה משלנו איי איי איי
ש אווירה הלילה,תרימו יד למעלה עוד כוס אחת ויאללה איי איי איי
אוקי אפשר להתחיל את המסיבה


בארכה 「שִׁיר」 - איתי לוי & עידו שוהם

אוקי,אפשר להתחיל
נו בוא נתחיל הגענו,הערב אין אותנו כולם פה משלנו איי איי איי
ש אווירה הלילה,תרימו יד למעלה עוד כוס אחת ויאללה איי איי איי
אוקי אפשר להתחיל את המסיבה

יש אוזו קמפרי וערק
הבאנו איתנו גם ברקה
אני לא דואג,אני לא נוהג אני רק רוקד כל הלילה
שמח זה עד השמיים
יש צ'יסר תביא פעמיים
עושים עם הברמן לחיים
בסוף הוא יביא לנו מים


שראלים אוהבים כפיים,אז תנו לי עוד פעם כפיים


בארכה - תרגום ומילים - איתי לוי & עידו שוהם 「שִׁיר」


אוקיי, בואו נתחיל
ובכן נתחיל שהגענו, הלילה לא כולנו כאן AI AI AI שלנו
יש אווירה הלילה, הרם את היד למעלה כוס אחת נוספת ובוא על AI AI AI
בסדר אתה יכול להתחיל את המסיבה

יש אוזו קמפארי ואראק
הבאנו איתנו גם את ברקה
אני לא דואג, אני לא נוהג אני פשוט רוקד כל הלילה
שמח שזה לגן עדן
יש רודף להביא פעמיים
עשה עם הברמן לכל החיים
בסוף הוא יביא לנו מיםישראלים אוהבים ידיים, אז תן לי ידיים שוב