MENU (9)

הכל כלול על - בן זיני 「TikTok」

רק תגידי שלום, חמישי הגיע
אני במוד לבלות, יש לי בטרייה
אז תסמסי שהגעת, אני שמח שבאת
בחוץ רותח אילת, אוי מאמאמיה


הכל כלול על 「TikTok」 - בן זיני

רק תגידי שלום, חמישי הגיע
אני במוד לבלות, יש לי בטרייה
אז תסמסי שהגעת, אני שמח שבאת
בחוץ רותח אילת, אוי מאמאמיה

איזה חום, אני לא יכול לנשום
כי מאז שאת נכנסת הלב יצא מהמקום

זה נכון, אני לא הולך לישון,
כי המועדון כמו דיוטי פרי יעני בן גוריון

אני מרגיש את הבריזה עושה לי נעים
כי תל אביב כמו איביזה מלאת כוכבים


ואף אחד במועדון פה לא אדיש אליי,
הכל כלול עליי

הלב שלי רוצה לרקוד איתה - זה נכון
הקלאב הזה מרגיש אמריקה - יש דרכון
וכולם הם עפים, כאילו טייסים,
אני מודה שאת שלחת אותי לעננים

אני מרגיש את הבריזה עושה לי נעים
כי תל אביב כמו איביזה מלאת כוכבים
ואף אחד במועדון פה לא אדיש אליי,
הכל כלול עליי

הכל פה כלול, פה כלול, פה כלול עליי


מרגישים בחו״ל, זה תפור חליפה עליי
איך זה בא לי בול, בא לי בול כמו מבול עליי
אנ׳לא חושב יותר מדי

אני מרגיש את הבריזה עושה לי נעים
כי תל אביב כמו איביזה מלאת כוכבים
ואף אחד במועדון פה לא אדיש אליי,
הכל כלול על