MENU (2)

Julia Żugaj, Sheo - Cześć, jak się masz? - English Translation (Lyrics)

Pot na twarzy, całkiem sam, rozdarty
Barman raz po raz, dzisiaj nie chcę spać
Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna
Łatwo się nie poddam


Julia Żugaj, Sheo - Cześć, jak się masz? (Lyrics)

Pot na twarzy, całkiem sam, rozdarty
Barman raz po raz, dzisiaj nie chcę spać
Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna
Łatwo się nie poddam
Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach
Pytałaś o marzenia, chcę byś była pewna
To nie byłem ja

[Bridge: Sobel]
Nieważkości stan, ciężko mi ustać
Krzyczę z daleka, jak mam uciekać?

[Refren: Sobel]


Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz
Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat
Zbudujemy świat, całkiem nowy świat
Z tej miłości barw, z tylko pięknych barw

[Zwrotka 2: Sobel]
Cześć, jak się masz? Oby nie jak ja
Ostatnio nie łapię fal, ostatnio nie ta sama twarz
Patrzę na tą Panią, tak zawsze
Pani, która coś zmieni, ulepszy wszystko
Czasem łatwiej jest jak już upadnę
Złapię w garść ten piach i wstanę, zawalczę, pokażę
Tej Pani pokażę


[Bridge: Sobel]
Nieważkości stan (stan), ciężko mi ustać
Krzyczę z daleka, jak mam uciekać

[Refren: Sobel]
Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz
Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat
Zbudujemy świat, całkiem nowy świat
Z tej miłości barw, z tylko pięknych barw

[Zwrotka 3: sanah]
Gdyby miał mi Ciebie zabrać czas
Zatrzymaj go i nie zostawiaj tak, nie zostawiaj tak
Nie zostawiaj tak, please, mnie samej


Gdyby miał mi Ciebie zabrać czas
Zatrzymaj go i nie zostawiaj tak, nie zostawiaj tak
Nie zostawiaj tak, please, mnie samej

[Bridge: sanah]
Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, żebyś zczaić miał
Pytałam o marzenia, bez znaczenia, teraz jest Pan sam
Nieważkości stan, mówił mi "madam"
Brzmi jak poezja, czysta obsesja

[Refren: Sobel & sanah]
Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz
Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat
Zbudujemy świat, całkiem nowy świat


Z tej miłości barw, z tylko pięknych barw


Julia Żugaj, Sheo - Cześć, jak się masz? - English Translation (Lyrics)


Sweat on the face, all alone, torn
Bartender again and again, today I don't want to sleep
Maybe let's dance, let's goof off late tonight
I won't give up easily
I don't know how long we need to suppress our fear
You asked about dreams, I want you to be sure
It was not me

[Bridge: Sobel]
A state of weightlessness, it's hard for me to stand up
I scream from afar, how am I supposed to run away?


[Chorus: Sobel]
I don't know how long we need to stifle a cry
You asked about dreams, I do not want to darken, I am fed up with losses
We will build a world, a whole new world
From this love of colors, from only beautiful colors

[Verse 2: Sobel]
Hi how are you? Hopefully not like me
Lately I haven't been catching waves, lately not the same face
I look at this lady, always like that
The lady who changes something, makes everything better
Sometimes it's easier when I fall
I'll grab the sand and get up, fight, show it
I will show this lady[Bridge: Sobel]
A weightless state, hard for me to stand
I scream from afar to run away

[Chorus: Sobel]
I don't know how long we need to stifle a cry
You asked about dreams, I do not want to darken, I am fed up with losses
We will build a world, a whole new world
From this love of colors, from only beautiful colors

[Verse 3: sanah]
If he were to take away my time
Keep it and don't leave it like this, don't leave it like that


Please don't leave me alone
If he were to take away my time
Keep it and don't leave it like this, don't leave it like that
Please don't leave me alone

[Bridge: sanah]
I don't know how long we need for you to laugh
I asked about dreams, it doesn't matter, now you are alone
A weightless state, he told me "madam"
Sounds like poetry, pure obsession

[Chorus: Sobel & sanah]
I don't know how long we need to stifle a cry
You asked about dreams, I do not want to darken, I am fed up with losses


We will build a world, a whole new world
From this love of colors, from only beautiful colors