MENU (8)

Moon Sujin - Right Back - Tłumaczenie i teksty (Piosenka)

Promise you I’ll be right back
너가 원하던 완벽한 타이밍에 맞출게
Yeah
Promise you I’ll be right back


Moon Sujin - Right Back (Piosenka)

Promise you I’ll be right back
너가 원하던 완벽한 타이밍에 맞출게
Yeah
Promise you I’ll be right back
너가 원하던 완벽한 타이밍에 맞출게
Yeah

[Verse 1]
Waiting on the line
난 참을 수가 없어 다
Working all the time
And I need company tonight
I don’t think like you


(Like you)
Have some trust issues
(Trust issues)

[Chorus]
Promise you, I’ll be right back
너가 원하던 완벽한 타이밍에 맞출게
Yeah
Promise you, I’ll be right back
너가 원하던 완벽한 타이밍에 맞출게
Yeah

[Verse 2]
But you


But you don’t understand
Did I get it right?
I need time and space, all mine
But you
But you don’t understand
Did I get it right?
Finally I’ve changed my mind
Pressure on my pleasure
I don’t wanna lose
My breath
And I ain’t gonna lie no more
No more no more

[Chorus]


Promise you, I’ll be right back
너가 원하던 완벽한 타이밍에 맞출게
Yeah
Promise you, I’ll be right back
너가 원하던 완벽한 타이밍에 맞출게
Yeah

[Verse 3]
I put my phone real quick down on you
Cause I feel no safer
And I wanna keep it on the down low
Gucci, Loui, Fendi I need em
I put my phone real quick down on you
Cause I feel no safer


And I wanna keep it on the down low
Gucci, Loui, Fendi I need em
I don’t like when you make that face
I don’t like the fact that I’m seeing it
I’m hearing weeks not days
But you’re telling me “Just a minute”
Oh baby
Can I trust you, girl
Oh baby
Can you trust me, girl
Feel like I already lost you, girl
I’ll admit that there’s something wrong
대체 왜 그래
(딴 맘이 생긴 건)


아닌지 궁금해
(난 뭐든 궁금해)
CCTV 조차도
(날 바라보는데)
너만 왜 다른 곳을 바라보는데
No time? No lie? Alright, cool
전화해, 여기 있을게 for you

[Chorus]
Promise you, I’ll be right back
너가 원하던 완벽한 타이밍에 맞출게
Yeah
Promise you, I’ll be right back
너가 원하던 완벽한 타이밍에 맞출게


Yeah


Moon Sujin - Right Back - Tłumaczenie i teksty (Piosenka)


Obiecuję, że wrócę
Dopasuję cię do idealnego czasu, który chciałeś
Tak
Obiecuję, że wrócę
Dopasuję cię do idealnego czasu, który chciałeś
Tak

[Werset 1]
Czekam na linii
Nie mogę tego znieść
Działa cały czas
I potrzebuję dziś firmy


Nie myślę tak jak ty
(Jak ty)
Mieć problemy z zaufaniem
(Problemy z zaufaniem)

[Chór]
Obiecuję, że wrócę
Dopasuję cię do idealnego czasu, który chciałeś
Tak
Obiecuję, że wrócę
Dopasuję cię do idealnego czasu, który chciałeś
Tak

[Werset 2]


Ale ty
Ale nie rozumiesz
Zrobiłem to dobrze?
Potrzebuję czasu i przestrzeni, wszystkie moje
Ale ty
Ale nie rozumiesz
Zrobiłem to dobrze?
Wreszcie zmieniłem zdanie
Presja na moją przyjemność
Nie chcę stracić
Mój oddech
I nie będę już więcej kłamać
Nigdy więcej


[Chór]
Obiecuję, że wrócę
Dopasuję cię do idealnego czasu, który chciałeś
Tak
Obiecuję, że wrócę
Dopasuję cię do idealnego czasu, który chciałeś
Tak

[Werset 3]
Szybko odłożyłem telefon
Bo nie czuję się bezpieczniej
I chcę to trzymać na niskim poziomie
Gucci, Loui, Fendi potrzebuję
Szybko odłożyłem telefon


Bo nie czuję się bezpieczniej
I chcę to trzymać na niskim poziomie
Gucci, Loui, Fendi potrzebuję
Nie lubię, kiedy tworzysz tę twarz
Nie podoba mi się fakt, że to widzę
Słyszę tygodnie, a nie dni
Ale mówisz mi „tylko minutę”
Oh kochanie
Czy mogę ci zaufać, dziewczyno
Oh kochanie
Czy możesz mi zaufać, dziewczyno
Czuję, jakbym już cię zgubił, dziewczyno
Przyznaję, że coś jest nie tak
Dlaczego do diabła


(Miałem inne serce)
zastanawiam się czy
(Zastanawiam się nad wszystkim)
Nawet CCTV
(Patrzy na mnie)
Dlaczego jesteś jedynym, który szukasz gdzie indziej?
Brak czasu? Nie kłam? Ok, w porządku
Zadzwoń do mnie, będę tu dla ciebie

[Chór]
Obiecuję, że wrócę
Dopasuję cię do idealnego czasu, który chciałeś
Tak
Obiecuję, że wrócę


Dopasuję cię do idealnego czasu, który chciałeś
Tak