MENU (10)

Noga Erez - NAILS - Český překlad (TEXT)

You need to watch your face!

Be quick on the neck
Don’t mark me up


Noga Erez - NAILS (TEXT)

You need to watch your face!

Be quick on the neck
Don’t mark me up
Bit stiff on the back
Don’t need your blood
Just give me some sweat
Don't trust ur luck
This isn't a threat

I'll bump a bitch, flesh pieces in my nails
Run bunny, run


Look what the cat brought in
It ain’t smarts baby just a muscle game
Ur mouse ain’t running,
Don't blame the wheel
Loop in like
Oops I did it again

Now sharp your nails
All the sad ones, on the meds
Sharp your nails
All the bad ones, all the cats
up the bass
All the hands up,
Now back off


U know why

I'll bump a bitch, flesh pieces in my nails
Run bunny, run

Not kidding there’s a game and I ain’t fold
I gotta be dealing it like ur face is an eight ball
U gotta be gotta be like a man on a death row
U better let go
Give me some echo

These nails are made for ur skin
I got what u need
These nails are made for ur skin


I love what u leave

Now sharp your nails
All the sad ones, on the meds
Sharp your nails
All the bad ones, all the cats
Up the bass
All the ex cons, on the bails
Up the bass
All the grown-ups, all the kids
up the bass
All the hands up,
Now back off
U know whyNoga Erez - NAILS - Český překlad (TEXT)


Musíte se dívat na obličej!

Být rychle na krk
Neoznačuj mě
Trochu ztuhlý na zádech
Nepotřebujete svou krev
Jen mi dej potu
Nevěřte svému štěstí
To není hrozba

Budu narazit fenu, kousky masa do nehtů
Běh Bunny, běh


Podívej, co kočka přinesla
Není to chytrá dítě jen svalová hra
Ur myš neběží,
Neobviňujte kolo
Smyčka jako
No ne, udělal jsem to znovu

Nyní ostrohujte nehty
Všechny ty smutné, na lécích
Ostříte si nehty
Všechny špatné, všechny kočky
nahoru na basu
Všechny ruce vzhůru,
Nyní zpět


Víš proč

Budu narazit fenu, kousky masa do nehtů
Běh Bunny, běh

Nedělám si srandu, že je hra a já nejsem složit
Musím to zvládnout jako tvář je osm míče
Musíš být jako muž na řadě smrti
U raději nechte jít
Dej mi nějaké ozvěny

Tyto nehty jsou vyrobeny pro vaši pokožku
Mám to, co potřebuješ
Tyto nehty jsou vyrobeny pro vaši pokožku


Miluji to, co odejdeš

Nyní ostrohujte nehty
Všechny ty smutné, na lécích
Ostříte si nehty
Všechny špatné, všechny kočky
Nahoru na basu
Všechny ex nevýhody, na kaucích
Nahoru na basu
Všichni dospělí, všechny děti
nahoru na basu
Všechny ruce vzhůru,
Nyní zpět
Víš proč