MENU (9)

Szczyl - Promil - English Translation by Sanderlei (Song Lyrics)

Całe to miasto to promil
Odciski głowy na dłoni
Szminki wlatują na polik
Krew moja na nie mojej skroni


Szczyl - Promil (Song Lyrics)

Całe to miasto to promil
Odciski głowy na dłoni
Szminki wlatują na polik
Krew moja na nie mojej skroni
Z ziomalami śniadania w drapaczach chmur
Zimno mi w nogi od deptania chmur
Pluję na mur, czy czuję się dobrze?
Nie czuję się w chuj, oh
Są na tym świecie ludzie, którym bym napluł w ryj
Ale wciąż nie wypada mi
Czemu nie wypada mi?
Gdy każdemu coś wypada
Mi wypada pro-mil-il[Refren]
Parę minut, parę chwil
Znów urywa mi się film
W którym domu skończę dziś?
Poza domem skończę dziś
Parę minut, parę chwil
Deszczu kropla, nie czuć nic
Zapominam co to wstyd
Całe miasto to promil

[Zarefren]
Całe to miasto to promil
Całe to miasto to Tobi


Całe to miasto planeta małp
Całe to miasto to my
Całe to miasto to promil
Całe to miasto to Tobi
Całe to miasto planeta małp
Całe to miasto to ty i ja

[Zwrotka 2]
Śpię na podłodze, śpię na kanapie
Chodniku, na śniegu, na lodzie
Ktoś rzyga pod siebie, krzyczy na słupek
Się bije ze znakiem stojącym na drodze
Na kawie z Paris Hilton
Zakrztusiłem się oliwką


Zasnąłem na zupie
Bracie, jesteśmy w dupie
Kochasz to życie? Bo ja kocham w kurwę
Sto małych zwycięstw
Tysiąc przegranych wielkości Vancouver
Nie, nie ma opcji, że żyję w południe
Wszyscy chcą Trójmiasta
A nudzi mnie moda więc za chwilę zamieniam miasta
Wszyscy chcą do Desde i flaszka
Więc grzecznie się zgadzam, znów wracam do miasta

[Refren]
Parę minut, parę chwil
Znów urywa mi się film


W którym domu skończę dziś
Poza domem skończę dziś
Parę minut, parę chwil
Deszczu kropla, nie czuć nic
Zapominam co to wstyd
Całe miasto to promil
(Parę minut, parę chwil
Znów urywa mi się film
W którym domu skończę dziś?
Poza domem skończę dziś
Parę minut, parę chwil
Deszczu kropla, nie krzycz nic
Zapominam co to wstyd
Całe miasto to promil)[Zarefren]
Całe to miasto to promil
Całe to miasto to Tobi
Całe to miasto planeta małp
Całe to miasto to my
Całe to miasto to promil
Całe to miasto to Tobi
Całe to miasto planeta małp
Całe to miasto to ty i ja
Całe to miasto to promil
Całe to miasto to Tobi
Całe to miasto planeta małp
Całe to miasto to my


Całe to miasto to promil
Całe to miasto to Tobi
Całe to miasto planeta małp
Całe to miasto to ty i ja


Szczyl - Promil - English Translation by Sanderlei (Song Lyrics)


The whole city is a millium
Headprints on the palm
Lipsticks fly on the cheek
My blood is on my temple
With breakfast homies in skyscrapers
My feet are cold from trampling on the clouds
I'm spitting on the wall, am I okay?
I don't feel like a shit, oh
There are people in this world that I would spit in the mouth


But it still doesn't seem right for me
Why is it not fitting for me?
When everyone has something to do
I feel pro-mil-il

[Chorus]
A few minutes, a few moments
My movie breaks off again
Which house will I end up in today?
I'm going to finish out of the house today
A few minutes, a few moments
Rain a drop, feel nothing
I forget what a shame it is
The whole city is a per mille[Zarefren]
The whole city is a millium
This whole city is Tobi
This whole city is a planet of the apes
This whole city is us
The whole city is a millium
This whole city is Tobi
This whole city is a planet of the apes
This whole city is you and me

[Verse 2]
I sleep on the floor, sleep on the couch
Sidewalk, snow, ice


Someone vomits under him, yells at the post
He beats with a sign standing in the road
Over coffee with Paris Hilton
I choked on an olive
I fell asleep in soup
Brother, we're in the ass
Do you love this life? Because I love you whore
One hundred small victories
Vancouver's One Thousand Losers
No, there is no option that I am living at noon
Everyone wants the Tri-City
And I'm bored with fashion, so I'm switching cities in a moment
They all want to Desde and a bottle
So I agree, I'm going back to town again[Chorus]
A few minutes, a few moments
My movie breaks off again
Which house will I end up in today
I'm going to finish out of the house today
A few minutes, a few moments
Rain a drop, feel nothing
I forget what a shame it is
The whole city is a per mille
(A few minutes, a few moments
My movie breaks off again
Which house will I end up in today?
I'm going to finish out of the house today


A few minutes, a few moments
Rain a drop, do not shout anything
I forget what a shame it is
The whole city is a milli)

[Zarefren]
The whole city is a millium
This whole city is Tobi
This whole city is a planet of the apes
This whole city is us
The whole city is a millium
This whole city is Tobi
This whole city is a planet of the apes
This whole city is you and me


The whole city is a millium
This whole city is Tobi
This whole city is a planet of the apes
This whole city is us
The whole city is a millium
This whole city is Tobi
This whole city is a planet of the apes
This whole city is you and me