MENU (6)

Floor Jansen - Storm - Český překlad (TEXT)

I won’t give up just yet
Gotta lose sometimes to gain
To the whole wide world I’ll say
Gonna make it to the end


Floor Jansen - Storm (TEXT)

I won’t give up just yet
Gotta lose sometimes to gain
To the whole wide world I’ll say
Gonna make it to the end

I won’t think once or twice
Gonna bounce back one more time
For the whole wide world to know
It is me who brings the storm

So when you think you’ve won the fighting
I’m gonna strike your heart with lightning
You’ll be blinded by the light


Blinded by the light
You’re gonna hear my voice roar
Like thunder

I’m gonna be the storm you’re under
You’ll be blinded by the light
Blinded by the light
You’re gonna hear my voice roar
Like thunder

I won’t give in this time
‘Cause fear is just not a chance
To my inner self I pray
“Be the eye of the hurricane”When you think you’ve won the fighting
I’m gonna strike your heart with lightning
You’ll be blinded by the light
Blinded by the light
You’re gonna hear my voice roar
Like thunder

I’m gonna be the storm you’re under
You’ll be blinded by the light
Blinded by the light
You’re gonna hear my voice roar
Like thunder
Like thunderWhen you think you’ve won the fighting
I’m gonna strike your heart with lightning
You’ll be blinded by the light
Blinded by the light
You’re gonna hear my voice roar
Like thunder

I’m gonna be the storm you’re under
You’ll be blinded by the light
Blinded by the light
You’re gonna hear my voice roar
Like thunder
Like thunder


Like thunder


Floor Jansen - Storm - Český překlad (TEXT)


Ještě se nevzdám
Musím někdy ztratit, abych získal
Do celého širokého světa řeknu
Udělá to do konce

Nebudu myslet jednou nebo dvakrát
Ještě jednou se odrazit
Aby celý široký svět věděl
To jsem já, kdo přináší bouři

Takže když si myslíte, že jste vyhráli boje
Udeřím tvé srdce bleskem


Světlo vás bude oslepit
Oslepený světlem
Uslyšíš můj hlas řev
Jako hrom

Budu bouří, že jsi pod
Světlo vás bude oslepit
Oslepený světlem
Uslyšíš můj hlas řev
Jako hrom

V této době se nevzdám
‘Protože strach prostě není šance
K mému vnitřnímu já se modlím


"Buďte okem hurikánu"

Když si myslíte, že jste vyhráli boje
Udeřím tvé srdce bleskem
Světlo vás bude oslepit
Oslepený světlem
Uslyšíš můj hlas řev
Jako hrom

Budu bouří, že jsi pod
Světlo vás bude oslepit
Oslepený světlem
Uslyšíš můj hlas řev
Jako hrom


Jako hrom

Když si myslíte, že jste vyhráli boje
Udeřím tvé srdce bleskem
Světlo vás bude oslepit
Oslepený světlem
Uslyšíš můj hlas řev
Jako hrom

Budu bouří, že jsi pod
Světlo vás bude oslepit
Oslepený světlem
Uslyšíš můj hlas řev
Jako hrom


Jako hrom
Jako hrom