MENU (3)

Floor Jansen - Storm - Slovenský preklad by Sanderlei (Text piesne)

I won’t give up just yet
Gotta lose sometimes to gain
To the whole wide world I’ll say
Gonna make it to the end


Floor Jansen - Storm (Text piesne)

I won’t give up just yet
Gotta lose sometimes to gain
To the whole wide world I’ll say
Gonna make it to the end

I won’t think once or twice
Gonna bounce back one more time
For the whole wide world to know
It is me who brings the storm

So when you think you’ve won the fighting
I’m gonna strike your heart with lightning
You’ll be blinded by the light


Blinded by the light
You’re gonna hear my voice roar
Like thunder

I’m gonna be the storm you’re under
You’ll be blinded by the light
Blinded by the light
You’re gonna hear my voice roar
Like thunder

I won’t give in this time
‘Cause fear is just not a chance
To my inner self I pray
“Be the eye of the hurricane”When you think you’ve won the fighting
I’m gonna strike your heart with lightning
You’ll be blinded by the light
Blinded by the light
You’re gonna hear my voice roar
Like thunder

I’m gonna be the storm you’re under
You’ll be blinded by the light
Blinded by the light
You’re gonna hear my voice roar
Like thunder
Like thunderWhen you think you’ve won the fighting
I’m gonna strike your heart with lightning
You’ll be blinded by the light
Blinded by the light
You’re gonna hear my voice roar
Like thunder

I’m gonna be the storm you’re under
You’ll be blinded by the light
Blinded by the light
You’re gonna hear my voice roar
Like thunder
Like thunder


Like thunder


Floor Jansen - Storm - Slovenský preklad by Sanderlei (Text piesne)


Zatiaľ sa nevzdám
Niekedy sa musím stratiť, aby som získal
Do celého širokého sveta poviem
Dostanem sa až do konca

Nebudem myslieť raz alebo dvakrát
Odrazím sa ešte raz
Aby to vedel celý široký svet
To som ja, kto prináša búrku

Takže keď si myslíte, že ste vyhrali boje
Zasiahnem tvoje srdce bleskom


Budú zaslepené svetlom
Oslepený svetlom
Počuješ môj hlas rev
Ako Thunder

Budem búrkou, na ktorej si
Budú zaslepené svetlom
Oslepený svetlom
Počuješ môj hlas rev
Ako Thunder

V tejto dobe to nedám
‘Pretože strach jednoducho nie je šanca
K svojmu vnútornému ja sa modlím


"Buď očami hurikánu"

Keď si myslíte, že ste vyhrali boje
Zasiahnem tvoje srdce bleskom
Budú zaslepené svetlom
Oslepený svetlom
Počuješ môj hlas rev
Ako Thunder

Budem búrkou, na ktorej si
Budú zaslepené svetlom
Oslepený svetlom
Počuješ môj hlas rev
Ako Thunder


Ako Thunder

Keď si myslíte, že ste vyhrali boje
Zasiahnem tvoje srdce bleskom
Budú zaslepené svetlom
Oslepený svetlom
Počuješ môj hlas rev
Ako Thunder

Budem búrkou, na ktorej si
Budú zaslepené svetlom
Oslepený svetlom
Počuješ môj hlas rev
Ako Thunder


Ako Thunder
Ako Thunder