MENU (L)

Louis Tomlinson - She is Beauty We Are World Class - Slovenský preklad by Sanderlei (Text piesne)

Conversation is currency
Shapes become a language
Square eyes and sunglasses
Finding faces in the trees

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


Louis Tomlinson - She is Beauty We Are World Class (Text piesne)

Conversation is currency
Shapes become a language
Square eyes and sunglasses
Finding faces in the trees
Fabricated fairytales
Bring a new world to life
Sit down, sit down in the space
And time

[Chorus]
She is beauty
And we are world class (Oh)
Forever


We'll let the feeling last

[Verse 2]
Escape the inevitable
Fade into light
Soak up the empathy
Cause I'm with you tonight
Are we one or are we two?
Are we me or are we you?
Haven't been all this before
Do you see what I see?

[Chorus]
She is beauty


And we are world class (Oh)
Forever
We'll let the feeling last
She is beauty
And we are world class (Oh)
Forever
We'll let the feeling last

[Post-Chorus]
Oh
Oh

[Bridge]
Surrounded by lights


Surrounded by lights
Surrounded by lights
Surrounded by lights
Surrounded by lights
Surrounded by lights
Surrounded, surrounded
Surrounded, surrounded by—

[Chorus]
She is beauty
And we are world class (Oh)
Forever
We'll let the feeling last
She is beauty


And we are world class (Oh)
Forever
We'll let the feeling last

[Outro]
Are we one or are we two?
Are we me or are we you?
Has it been all this before?
Do you see what I see?


Louis Tomlinson - She is Beauty We Are World Class - Slovenský preklad by Sanderlei (Text piesne)


Konverzácia je mena
Tvary sa stávajú jazykom
Štvorcové oči a slnečné okuliare
Nájdenie tváre v stromoch


Vyrobené rozprávky
Oživiť nový svet
Sadnite si, sadnite si do priestoru
A čas

[Chorus]
Je to krása
A sme svetovej triedy (oh)
Navždy
Necháme ten pocit posledný

[Verš 2]
Uniknúť nevyhnutnosti
Vyblednúť


Nasiaknite empatiu
Pretože som dnes večer s tebou
Sme jeden alebo sme dvaja?
Sme ja alebo sme vy?
Neboli to všetko predtým
Vidíš, čo vidím?

[Chorus]
Je to krása
A sme svetovej triedy (oh)
Navždy
Necháme ten pocit posledný
Je to krása
A sme svetovej triedy (oh)


Navždy
Necháme ten pocit posledný

[Po chóre]
Oh
Oh

[Most]
Obklopený svetlami
Obklopený svetlami
Obklopený svetlami
Obklopený svetlami
Obklopený svetlami
Obklopený svetlami


Obklopený, obklopený
Obklopený, obklopený—

[Chorus]
Je to krása
A sme svetovej triedy (oh)
Navždy
Necháme ten pocit posledný
Je to krása
A sme svetovej triedy (oh)
Navždy
Necháme ten pocit posledný

[Outro]


Sme jeden alebo sme dvaja?
Sme ja alebo sme vy?
Už to bolo predtým?
Vidíš, čo vidím?