MENU (L)

A PIZZA THE ACTION - Tłumaczenie i teksty - Five Nights at Freddy's 「Piosenka」

Gregory... It looks like you are trapped here in the PizzaPlex until morning... To survive the night you are going to need a kick-ass 80s action anthem... That is not a show program I can provide... But... There IS someone who can...'

VERSE 01:
So you’re trapped after dark in the park and you’re tasked with surviving the night

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


A PIZZA THE ACTION 「Piosenka」 - Five Nights at Freddy's

Gregory... It looks like you are trapped here in the PizzaPlex until morning... To survive the night you are going to need a kick-ass 80s action anthem... That is not a show program I can provide... But... There IS someone who can...'

VERSE 01:
So you’re trapped after dark in the park and you’re tasked with surviving the night
So your ma and your pa have departed the party and left you to fight
So hang tight, to the tickets you’ve won
And your toy laser gun
Set your Faz-watch to ‘fun’
‘Cause it’s hide and seek hunted
by musical monsters
Ain’t that what you wanted?
You came for some games and a bite
The doors have all closed but the stage has been set


So on with the show, no escaping it yet
The night is still young and the fun’s just begun
You’ve been played like your grave of arcade cabinets

PRE-CHORUS:
When you’ve gates stormed by gators and wolves at the door
When the power is down, you can’t bear any more
When each tick of the clock has you checking your watch
And the chicken is watching you hungry for gore
Oh, the fun that’s in store!
(Oh, the fun that’s in store!)

CHORUS:
Come get a pizza the action


You want a pizza the action
A tasty pizza the action
You want a pizza the action

VERSE 2:
So come pick your destiny off of the menu
(Fate won’t wait ‘til the sun comes up)
Or be laid to rest in your favourite venue
(Arcade to arcade, crust to crust)
In this amusement park you are the Super Star
We know that you’ll go far but you must choose your path
Those neon tubes cast shadows on a truth so dark
It’s up to you to battle to its putrid heart
So savour the taste of your last pepperoni


(You’ve got a party pass to a backstage tour)
‘Cause you’re taking the stage for one night only
(But will dawn chorus be your encore?)

BRIDGE:
Perhaps it’s your birthday? Or your graduation?
We’re always the first place for a celebration
Now maybe you’ve heard say, of some violations
But it’s not since Thursday we’ve had strangulations
The go-karts are revved and the ball pit’s been cleaned
Montgomery’s ready to tear up the scene
Roxy’s got the rock that’s just got to be seen
Just as soon as Chica’s cleaned out the canteen
Hear the cry of the fans as we strike up the band


Now the time is at hand for the tightest of jams
‘Cause it’s tiny and cramped where you’re hiding but Vanny
Won’t find you when crammed inside our leading man

PRE-CHORUS:
When you’ve gates stormed by gators and wolves at the door
When the power is down, you can’t bear any more
When the sun’s gone away but the moon’s come to play
A more punishing game till the break of the dawn
Oh, the fun that’s in store!
(Oh, the fun that’s in store!)

CHORUS:
Come get a pizza the action


You want a pizza the action
A tasty pizza the action
You want a pizza the action

SPOKEN INTERLUDE:
Darkness falls across the mall
And metal mascots stalk the halls
More murderous with each defect
And out to prowl the pizzaplex
And whomsoever shall be found
By S.T.A.F.F. Bot hoards that roll around
Must then escape the bunny’s wrath
Or rot inside a stomach hatch
The air is filled with pungent reek


Of robots oiled in pizza grease
And terrors bathed in neon light
Are on the hunt to grab a bite
For no amount of birthday cake
Piñatas, games or fanfare
Will help a lonely child survive
The night at Freddy Fazbear’s….


A PIZZA THE ACTION - Tłumaczenie i teksty - Five Nights at Freddy's 「Piosenka」


Gregory ... Wygląda na to, że jesteś uwięziony tutaj w pizzaplex do rana ... aby przetrwać w nocy, potrzebujesz hymnu akcji z lat 80. ... to nie jest program pokazowy, który mogę dostarczyć ... Ale ... jest ktoś, kto może ...

Werset 01:
Więc jesteś uwięziony po zmroku w parku i masz za zadanie przetrwać noc
Więc twoja MA i twoja PA opuścili imprezę i zostawili cię do walki
Więc trzymaj się mocno, na bilety, które wygrałeś


I twój zabawkowy pistolet laserowy
Ustaw swój faz-watch na „zabawę”
„Bo to ukrywa się i szukaj polowania
przez muzyczne potwory
Czy nie tego chciałeś?
Przyszedłeś na kilka gier i ugryzienia
Drzwi zostały zamknięte, ale scena została ustawiona
Tak więc z serialem, jeszcze nie uciekając
Noc jest wciąż młoda, a zabawa właśnie się zaczęła
Grałeś jak twój grób zręcznościowych

Przedśczynnik:
Kiedy zaatakujesz bramy przez Gators i wilki przy drzwiach
Kiedy moc jest opuszcza, nie możesz już więcej znieść


Kiedy każdy kleszcz zegara sprawdza
A kurczak obserwuje, jak jesteś głodny Gore
Och, zabawa, która czeka!
(Och, zabawa, która jest gotowa!)

CHÓR:
Chodź, zdobądź pizzę akcję
Chcesz pizzę akcji
Smaczna pizza akcja
Chcesz pizzę akcji

Werset 2:
Więc przyjdź, wybierz swoje przeznaczenie z menu
(Los nie czeka, dopóki nie powstaje słońce)


Lub zostać położonym w swoim ulubionym miejscu
(Arcade to Arcade, skorupa do skorupy)
W tym parku rozrywki jesteś super gwiazdą
Wiemy, że posuniesz się daleko, ale musisz wybrać swoją ścieżkę
Te neonowe rurki rzucają cienie na tak ciemną prawdę
To od ciebie zależy, czy walka o jego zgniły serce
Więc delektuj smak ostatniego pepperoni
(Masz przepustkę na wycieczkę za kulisami)
„Bo wchodzisz na scenę tylko na jedną noc
(Ale czy Dawn Chór będzie twoim bisiem?)

MOST:
Może to twoje urodziny? Czy twój ukończenie studiów?
Jesteśmy zawsze pierwszym miejscem na uroczystość


Teraz może słyszałeś o niektórych naruszeniach
Ale nie od czwartku mieliśmy uduszenie
Gokartki są obrócone, a dołek piłki został oczyszczony
Montgomery jest gotowy na rozerwanie sceny
Roxy ma skałę, którą po prostu trzeba zobaczyć
Jak tylko Chica wyczyściła stołówkę
Posłuchaj krzyku fanów, gdy uderzamy w zespół
Teraz czas na najcidawsze zacięcia
„Bo jest malutki i ciasny tam, gdzie się ukrywasz, ale Vanny
Nie znajdzie cię, gdy zostanie wbity w naszego wiodącego człowieka

Przedśczynnik:
Kiedy zaatakujesz bramy przez Gators i wilki przy drzwiach
Kiedy moc jest opuszcza, nie możesz już więcej znieść


Kiedy słońce odniknęło, ale księżyc przychodzi, by grać
Bardziej karna gra do przerwy świtu
Och, zabawa, która czeka!
(Och, zabawa, która jest gotowa!)

CHÓR:
Chodź, zdobądź pizzę akcję
Chcesz pizzę akcji
Smaczna pizza akcja
Chcesz pizzę akcji

Spoken Interlude:
Ciemność spada na centrum handlowe
A metalowe maskotki prześladują korytarze


Bardziej morderczy z każdą wadą
I wydzielić pizzaplex
I kto zostanie znaleziony
Przez S.T.A.F.F. Bot gromadzi się wokół
Następnie musi uciec z gniewu króliczka
Lub gnije w klapie żołądka
Powietrze jest pełne ostrego kroku
Robotów naoliwionych w pizzę
A lęki skąpane w neonowym świetle
Są na polowaniu, żeby się ugryźć
Bez ilości tortu urodzinowego
Piñat, gry lub fanfara
Pomoże samotnemu dziecku przetrwać
Noc u Freddy'ego Fazbeara…