MENU (L)

A PIZZA THE ACTION - Nederlandse Vertaling - Five Nights at Freddy's 「Songtekst」

Gregory... It looks like you are trapped here in the PizzaPlex until morning... To survive the night you are going to need a kick-ass 80s action anthem... That is not a show program I can provide... But... There IS someone who can...'

VERSE 01:
So you’re trapped after dark in the park and you’re tasked with surviving the night

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


A PIZZA THE ACTION 「Songtekst」 - Five Nights at Freddy's

Gregory... It looks like you are trapped here in the PizzaPlex until morning... To survive the night you are going to need a kick-ass 80s action anthem... That is not a show program I can provide... But... There IS someone who can...'

VERSE 01:
So you’re trapped after dark in the park and you’re tasked with surviving the night
So your ma and your pa have departed the party and left you to fight
So hang tight, to the tickets you’ve won
And your toy laser gun
Set your Faz-watch to ‘fun’
‘Cause it’s hide and seek hunted
by musical monsters
Ain’t that what you wanted?
You came for some games and a bite
The doors have all closed but the stage has been set


So on with the show, no escaping it yet
The night is still young and the fun’s just begun
You’ve been played like your grave of arcade cabinets

PRE-CHORUS:
When you’ve gates stormed by gators and wolves at the door
When the power is down, you can’t bear any more
When each tick of the clock has you checking your watch
And the chicken is watching you hungry for gore
Oh, the fun that’s in store!
(Oh, the fun that’s in store!)

CHORUS:
Come get a pizza the action


You want a pizza the action
A tasty pizza the action
You want a pizza the action

VERSE 2:
So come pick your destiny off of the menu
(Fate won’t wait ‘til the sun comes up)
Or be laid to rest in your favourite venue
(Arcade to arcade, crust to crust)
In this amusement park you are the Super Star
We know that you’ll go far but you must choose your path
Those neon tubes cast shadows on a truth so dark
It’s up to you to battle to its putrid heart
So savour the taste of your last pepperoni


(You’ve got a party pass to a backstage tour)
‘Cause you’re taking the stage for one night only
(But will dawn chorus be your encore?)

BRIDGE:
Perhaps it’s your birthday? Or your graduation?
We’re always the first place for a celebration
Now maybe you’ve heard say, of some violations
But it’s not since Thursday we’ve had strangulations
The go-karts are revved and the ball pit’s been cleaned
Montgomery’s ready to tear up the scene
Roxy’s got the rock that’s just got to be seen
Just as soon as Chica’s cleaned out the canteen
Hear the cry of the fans as we strike up the band


Now the time is at hand for the tightest of jams
‘Cause it’s tiny and cramped where you’re hiding but Vanny
Won’t find you when crammed inside our leading man

PRE-CHORUS:
When you’ve gates stormed by gators and wolves at the door
When the power is down, you can’t bear any more
When the sun’s gone away but the moon’s come to play
A more punishing game till the break of the dawn
Oh, the fun that’s in store!
(Oh, the fun that’s in store!)

CHORUS:
Come get a pizza the action


You want a pizza the action
A tasty pizza the action
You want a pizza the action

SPOKEN INTERLUDE:
Darkness falls across the mall
And metal mascots stalk the halls
More murderous with each defect
And out to prowl the pizzaplex
And whomsoever shall be found
By S.T.A.F.F. Bot hoards that roll around
Must then escape the bunny’s wrath
Or rot inside a stomach hatch
The air is filled with pungent reek


Of robots oiled in pizza grease
And terrors bathed in neon light
Are on the hunt to grab a bite
For no amount of birthday cake
Piñatas, games or fanfare
Will help a lonely child survive
The night at Freddy Fazbear’s….


A PIZZA THE ACTION - Nederlandse Vertaling - Five Nights at Freddy's 「Songtekst」


Gregory ... het lijkt erop dat je hier in de pizzaplex gevangen zit tot de ochtend ... om de nacht te overleven dat je een kick-ass 80s-actie-volkslied nodig hebt ... dat is geen showprogramma dat ik kan bieden ... Maar ... er is iemand die kan ... '

Verse 01:
Dus je zit vast in het donker in het park en je hebt de taak om de nacht te overleven
Dus je MA en je PA zijn het feest verlaten en hebben je verlaten om te vechten
Dus hang strak, aan de tickets die je hebt gewonnen


En je speelgoed laserpistool
Stel je Faz-Watch in op ‘Fun’
Omdat het verstoppertje is gejaagd
door muzikale monsters
Is dat niet wat je wilde?
Je kwam voor wat spellen en een hap
De deuren zijn allemaal gesloten, maar het podium is vastgesteld
Dus door met de show, nog niet ontsnappen
De nacht is nog jong en het plezier is net begonnen
Je hebt gespeeld als je graf van arcade -kasten

PRE REFREIN:
Als je Gates hebt bestormd door Gators en wolven aan de deur
Als de stroom omlaag is, kun je niet meer verdragen


Wanneer elke tik van de klok je horloge controleert
En de kip ziet je hongerig naar gore
Oh, het plezier dat in de winkel is!
(Oh, het plezier dat in de winkel is!)

REFREIN:
Kom een ​​pizza de actie krijgen
Je wilt een pizza de actie
Een smakelijke pizza de actie
Je wilt een pizza de actie

Vers 2:
Dus kom je bestemming van het menu halen
(Het lot zal niet wachten tot de zon opkomt)


Of worden gelegd om te rusten op je favoriete locatie
(Arcade naar arcade, korst naar korst)
In dit pretpark ben je de superster
We weten dat je ver gaat, maar je moet je pad kiezen
Die neonbuizen werpen schaduwen op een waarheid zo donker
Het is aan jou om te vechten tot zijn bedorven hart
Dus geniet van de smaak van je laatste pepperoni
(Je hebt een feestpas naar een backstage -tour)
Omdat je het podium voor slechts één nacht opkomt
(Maar zal Dawn Chorus je toegift zijn?)

BRUG:
Misschien is het je verjaardag? Of je afstuderen?
We zijn altijd de eerste plaats voor een feest


Nu heb je misschien gezegd, van wat overtredingen
Maar het is niet sinds donderdag, we hebben wurgingen gehad
De go-karts zijn opgebracht en de kogelvergrendeling is schoongemaakt
Montgomery is klaar om het toneel te verscheuren
Roxy heeft de rots die net moet worden gezien
Zodra Chica de kantine heeft opgeruimd
Hoor de roep van de fans terwijl we de band slaan
Nu is de tijd voor de hand voor de strakste jam
Omdat het klein en krap is waar je je verstopt, maar VANNY
Zal je niet vinden als je gepropt bent in onze leidende man

PRE REFREIN:
Als je Gates hebt bestormd door Gators en wolven aan de deur
Als de stroom omlaag is, kun je niet meer verdragen


Wanneer de zon weg is, maar de maan komt spelen
Een meer straffende game tot de pauze van de dageraad
Oh, het plezier dat in de winkel is!
(Oh, het plezier dat in de winkel is!)

REFREIN:
Kom een ​​pizza de actie krijgen
Je wilt een pizza de actie
Een smakelijke pizza de actie
Je wilt een pizza de actie

Gesproken intermezzo:
De duisternis valt over het winkelcentrum
En metalen mascottes stalken de gangen


Meer moorddadiger bij elk defect
En uit om de pizzaplex te snoeien
En wie er ook zal worden gevonden
Door S.T.A.F.F. Bot schatten die rondrollen
Moet dan aan de toorn van het konijn ontsnappen
Of rot in een buikluik
De lucht is gevuld met scherpe stank
Van robots geolied in pizza -vet
En verschrikkingen baden in neonlicht
Zijn op jacht om een ​​hap te pakken
Voor geen enkele hoeveelheid verjaardagstaart
Piñatas, games of fanfare
Zal een eenzaam kind helpen overleven
De nacht bij Freddy Fazbear's….