MENU (L)

DJ Gimi-O x Alketa - Kqyrni Shoqe (Lyrics)

Kqyrni shoqe ça ka rritur nana ih-eh-oh
Kqyrni shoqe ça ka rritur nana oh
E ka belin, oh për dy kollana ih-eh-oh
E ka belin, oh për dy kollana oh

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


DJ Gimi-O x Alketa - Kqyrni Shoqe (Lyrics)

Kqyrni shoqe ça ka rritur nana ih-eh-oh
Kqyrni shoqe ça ka rritur nana oh
E ka belin, oh për dy kollana ih-eh-oh
E ka belin, oh për dy kollana oh

[Verse 2: Alketa]
Ih-eh-oh, oh ma do syri, ma do zemra
Ih-eh-oh, oh moj sy zezë oh
Ih-eh-oh, oh ma do syri, ma do zemra
Ih-eh-oh, oh moj sy zezë oh

[Chorus: Alketa & DJ Gimi-O]
Kqyrni shoqe ça ka rritur nana ih-eh-oh


Kqyrni shoqe ça ka rritur nana oh
E ka belin, oh për dy kollana ih-eh-oh
E ka belin, oh për dy kollana oh
Hajde shqipe

[Outro: Alketa]
Ih-eh-oh, oh ma do syri, ma do zemra
Ih-eh-oh, oh moj sy zezë oh