MENU (C)

The Twelve Days of Christmas 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling

[Verse 1]
On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree

#sanderlei #TheTwelveDaysofChristmas #ChristmasSong #lyrics #TikTok #REMIX


The Twelve Days of Christmas 「Songtekst」

[Verse 1]
On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree

[Verse 2]
On the second day of Christmas, my true love sent to me
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 3]
On the third day of Christmas, my true love sent to me
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 4]
On the fourth day of Christmas, my true love sent to me
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 5]
On the fifth day of Christmas, my true love sent to me
Five golden rings
Four calling birds
Three french hensTwo turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 6]
On the sixth day of Christmas, my true love sent to me
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 7]
On the seventh day of Christmas, my true love sent to me


Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 8]
On the eighth day of Christmas, my true love sent to me
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings


Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 9]
On the ninth day of Christmas, my true love sent to me
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens


Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 10]
On the tenth day of Christmas, my true love sent to me
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and


A partridge in a pear tree

[Verse 11]
On the eleventh day of Christmas, my true love sent to me
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and


A partridge in a pear tree

[Verse 12]
On the twelfth day of Christmas, my true love sent to me
Twelve drummers drumming
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens


Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree


The Twelve Days of Christmas 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling


[Vers 1]
Op de eerste kerstdag stuurde mijn ware liefde naar mij
Een patrijs in een perenboom

[Vers 2]
Op de tweede kerstdag stuurde mijn ware liefde naar mij
Twee schildpunten, en
Een patrijs in een perenboom

[Vers 3]
Op de derde kerstdag stuurde mijn ware liefde naar mij


Drie Franse kippen
Twee schildpunten, en
Een patrijs in een perenboom

[Vers 4]
Op de vierde kerstdag stuurde mijn ware liefde naar mij
Vier bellen vogels
Drie Franse kippen
Twee schildpunten, en
Een patrijs in een perenboom

[Vers 5]
Op de vijfde kerstdag stuurde mijn ware liefde naar mij
Vijf gouden ringen


Vier bellen vogels
Drie Franse kippen
Twee schildpunten, en
Een patrijs in een perenboom

[Vers 6]
Op de zesde kerstdag stuurde mijn ware liefde naar mij
Zes ganzen A-Laying
Vijf gouden ringen
Vier bellen vogels
Drie Franse kippen
Twee schildpunten, en
Een patrijs in een perenboom


[Vers 7]
Op de zevende kerstdag stuurde mijn ware liefde naar mij
Seven Swans A-Swimming
Zes ganzen A-Laying
Vijf gouden ringen
Vier bellen vogels
Drie Franse kippen
Twee schildpunten, en
Een patrijs in een perenboom

[Vers 8]
Op de achtste dag van Kerstmis stuurde mijn ware liefde naar mij
Acht meiden a-milking
Seven Swans A-Swimming


Zes ganzen A-Laying
Vijf gouden ringen
Vier bellen vogels
Drie Franse kippen
Twee schildpunten, en
Een patrijs in een perenboom

[Vers 9]
Op de negende dag van Kerstmis stuurde mijn ware liefde naar mij
Negen dames dansen
Acht meiden a-milking
Seven Swans A-Swimming
Zes ganzen A-Laying
Vijf gouden ringen


Vier bellen vogels
Drie Franse kippen
Twee schildpunten, en
Een patrijs in een perenboom

[Vers 10]
Op de tiende kerstdag stuurde mijn ware liefde naar mij
Tien heren a-leaping
Negen dames dansen
Acht meiden a-milking
Seven Swans A-Swimming
Zes ganzen A-Laying
Vijf gouden ringen
Vier bellen vogels


Drie Franse kippen
Twee schildpunten, en
Een patrijs in een perenboom

[Vers 11]
Op de elfde kerstdag stuurde mijn ware liefde naar mij
Elf pipers piping
Tien heren a-leaping
Negen dames dansen
Acht meiden a-milking
Seven Swans A-Swimming
Zes ganzen A-Laying
Vijf gouden ringen
Vier bellen vogels


Drie Franse kippen
Twee schildpunten, en
Een patrijs in een perenboom

[Vers 12]
Op de twaalfde dag van Kerstmis stuurde mijn ware liefde naar mij
Twaalf drummers drummen
Elf pipers piping
Tien heren a-leaping
Negen dames dansen
Acht meiden a-milking
Seven Swans A-Swimming
Zes ganzen A-Laying
Vijf gouden ringen


Vier bellen vogels
Drie Franse kippen
Twee schildpunten, en
Een patrijs in een perenboomSanderlei Sanderlei

#sanderlei