MENU (C) (2)

See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Songtekst」

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

[Refrain]
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính
Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
[Verse 2]
Tới đâu thì tới
Tới đâu thì tới
Em cũng chẳng biết tới đâu (Tới đâu)
Biết yêu là khó
Không yêu cũng khó
Em cũng chẳng biết thế nào (Biết thế nào)
Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm
Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim (Huh-ah, ooh)
Ấy, ấy, ấy, chết em rồi
Ấy, ấy, chết thật thôi

[Refrain]


Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính


Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?

[Outro]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling


Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Waarom draaide mijn hoofd om toen we elkaar voor het eerst ontmoetten?
Oh mijn jij. Welke spreuk heb je uitgesproken om me verliefd op je te maken?


Bae, bae, bae, bae. Ik zei vanaf het begin, schat, kun je blijven?
Ga morgen naar de datum. Wanneer is de trouwdag wanneer mijn huis zo vol kinderen is?

[Nalaten]
Als een zin me gelukkig kan maken (IH, IH)
Zal de hele dag praten zonder te stoppen om je aan het lachen te maken (nanana)
Als ik dat doe, zal ik er dan heet uitzien? (Go-go-crazy!)
Neem het meteen naar het ziekenhuis, breng het recht naar het ziekenhuis
Breng het recht naar je huis om van te houden!

[Pre refrein]
Op het moment dat ik je ontmoette was
Ik weet dat ik liefde zie
Liefde, liefde, liefde, rouw, rouw


Rouw, liefde, rouw, rouw, rouw
Op het moment dat ik je ontmoette was
Ik weet dat ik liefde zie
Liefde houdt niet van, berekenen, berekenen, berekenen
Ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je

[Refrein]
Jaaa Jaaa
Wat denk je, wat denk je nu?
Jaaa Jaaa
Wat denk je, wat denk je nu?

[Vers 2]
Waar je ook gaat, kom


Waar je ook gaat, kom
Ik weet niet waar (waar te gaan)
Weten hoe je moet liefhebben is moeilijk
Het is moeilijk om niet van te houden
Ik weet niet hoe (weet hoe)
Tegenwoordig dringen ultraviolette stralen door de nachtelijke hemel
Je bent als een zeldzame lichtstraal die mijn hart doorboort (huh-ah, ooh)
Ja, dat, ik ben dood
Ja, hey, hij is dood

[Nalaten]
Als een zin me gelukkig kan maken (IH, IH)
Het zeggen van nog een zin kan me verdrietig maken (nanana)
Als ik dat doe, zal ik er dan heet uitzien? (Go-go-crazy!)


Neem het meteen naar het ziekenhuis, breng het recht naar het ziekenhuis
Breng het recht naar je huis om van te houden!

[Pre refrein]
Op het moment dat ik je ontmoette was
Ik weet dat ik liefde zie
Liefde, liefde, liefde, rouw, rouw
Rouw, liefde, rouw, rouw, rouw
Op het moment dat ik je ontmoette was
Ik weet dat ik liefde zie
Liefde houdt niet van, berekenen, berekenen, berekenen
Verliefd worden, ik word verliefd, bruin, bruin, liefde

[Refrein]


Jaaa Jaaa
Wat denk je, wat denk je nu?
Jaaa Jaaa
Wat denk je, wat denk je nu?

[Outro]
Op het moment dat ik je ontmoette was
Ik weet dat ik liefde zieLyrics by Sanderlei

#sanderlei